Zajímavosti

Deset důvodů, proč se nemusíme dožít roku 2013

31. prosince 2010 v 17:36
Konec světa v roce 2012 je tématem omílaným dokola v mnoha filmech, knihách, ale i internetových diskuzích. Britský deník Daily Telegraph se na apokalyptické teorie podíval pod lupou a nastínil možné scénáře, které by mohly znamenat konec lidstva. Na deset nejzajímavějších se můžete nyní podívat společně s námi.

1) Invaze mimozemšťanů

Vědeckofantastický román Herberta George Wellse Válka světů z roku 1898 byl počátkem. Od té doby jsme si mohli přečíst bez nadsázky tisíce knih, popisujících ničivé útoky mimozemských civilizací na bezmocnou Zemi. Vědci zjistili, že strach z něčeho takového mezi lidmi roste se zvýšeným počtem hlášení spatření UFO a dalšími nepřímými důkazy. Pád UFO v americkém Roswellu roku 1947 byl jen začátkem, tvrdí příznivci této myšlenky.
Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: zcela mizivá
Odůvodnění: Rozumný důvod, proč by k něčemu takovému mělo dojít právě v roce 2012, ve skutečnosti neexistuje. Na vojenský konflikt s případnými jinými civilizacemi si pravděpodobně počkáme o něco déle.

2. Srážka s doposud neobjevenou planetou

Této myšlence jsou věnovány hned tisíce internetových fór, na kterých se lidé ujišťují, že se planeta Země kvapem blíží ke svému smutnému konci. Důvodem má být srážka s cizí planetou, či tak blízký průlet, který stejně vyvolá ničivou katastrofu. V této souvislosti se často mluví o planetě Nibiru. O té psali poprvé Babyloňané a zřejmě měli na mysli Jupiter. Až spisovatel Zecharia Sitchin z ní udělal v 60. letech 20. století ve své knize hrozbu, když ji označil za zatím neobjevenou planetu Sluneční soustavy, která se postará o konec naší civilizace.
Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: mizivá
Odůvodnění: Zastánci této teorie upozorňují na prohlášení NASA z roku 2005. Tehdy bylo oznámeno, že byla objevena další planeta ve vnějším okraji našeho solárního systému. Mnozí se pak domnívají, že v roce 2012 proletí v naprosté blízkosti Země a způsobí katastrofu. Realita je však taková, že tato planeta jistě do naší části solárního systému vůbec nezavítá.

3. Solární katastrofa

Právě solární katastrofa je apokalyptickým scénářem, který má souviset s proslulým koncem mayského kalendáře a být založena na vědeckém bádání. Tato teorie počítá s tím, že v prosinci 2012 Slunce vymrští vůči Zemi obrovský oblak plynů, jenž planetu pohltí, zničí celý její ekosystém, a způsobí tak zhoubu lidstva. Chybí ovšem důkaz toho, že se něco takového událo už v historii.
Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: mizivá 
Odůvodnění: Spíše než v těchto letech dojde k něčemu obdobnému zhruba za pět miliard let. V té době by mělo Slunce vyhasnout, změnit se v červeného trpaslíka a pohltit Zemi. Sluneční erupce v této době tak maximálně poškodí satelity či ohrozí astronauty. Za zkázou Země by roku 2012 tedy stát neměly. NASA navíc tvrdí, že 21. prosince 2012 konec světa nenastane. A kdo by nevěřil NASA, že?

4. Posun magnetických pólů

Velmi oblíbenou apokalyptickou teorií je posun či převrácení magnetických pólů. Podle zastánců této teorie je tento scénář nevyhnutelný a spustí sérii katastrofických událostí na naší planetě. Ohání se tím, že existují důkazy, že k něčemu obdobnému došlo na Zemi již dříve. Tvrdí, že posun těchto pólů může být vypočítán na základě studia slunečních skvrn či teorie magnetického pole. Mnoho přívrženců této myšlenky věří, že Mayové a staří Egypťané měli důkazy o tom, že v budoucnu dojde znovu k převrácení magnetických pólů. To se však mají vládci dnešních světových mocností snažit uchovat v tajnosti.
Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: nepatrná
Odůvodnění: Práce vědců z Princetonské a Toulouské univerzity indikují, že Země se sama překalibrovala a změnila umístění svých magnetických pólů přibližně před 800 milióny let. Usuzují tak ze studia magnetických nerostů v sedimentárních horninách v Norsku. Zjistili, že se severní pól posunul o více než 50 stupňů v době kratší než 20 miliónů let. V čem se tedy vědci a zastánci apokalypsy rozcházejí, je jasné - v časovém úseku, v jakém má k této katastrofě dojít. Podle pesimistů se tak stane v brzké době a proběhne to rychle, geologové odmítají kratší časovou periodu než jeden milión let. A počátek si nedovolují odhadnout.

5. Supervulkán

Supervulkán je černým koněm našeho souhrnu. Jeho erupce by byla nesrovnatelně větší, než všechny erupce v moderní historii. Nejenže by byl islandský Eyjafjallajökull a jeho výbuch v porovnání s tímto supervulkánem absolutně ničím, zcela nicotným by se rázem stal i výbuch italského Vesuvu, který se zapsal do historie lidstva velmi smutným písmem.
Obrovský tlak miliónů tun roztavených hornin a magmatu by se prodral skrz zemský plášť a začal tlačit na zemskou kůru. Výsledná erupce by zničila nejen místo výbuchu a jeho blízké okolí, měla by daleko horší katastrofické následky. Do atmosféry by se dostaly milióny tun úlomků hornin a jedovaté plyny. To by pak zřejmě vyústilo v tzv. nukleární zimu, která by způsobila další dobu ledovou, či ještě hůře, v absolutní vyhlazení života na celé planetě.
Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: nepatrná
Odůvodnění: Většina teorií točících se ohledně supervulkánů a roku 2012 se zaměřuje na tzv. super-kalderu, která se nachází pod Yellowstonským národním parkem v USA. Satelitní snímky v uplynulých letech zaznamenaly výrazné změny v oblasti a vědci zjistili, že se roztavený masiv v hloubce 16 kilometrů pod povrchem značně pohybuje. Ačkoliv je tedy jasné, že se tato kaldera hýbe, nikdo neřekl, že by měla vybuchnout, natož pak přímo v roce 2012.

6. Třetí světová válka

Snad už v roce 1945, kdy skončila druhá světová válka, začali lidé spekulovat o tom, že v blízké době se rozpoutá další, ještě daleko ničivější celosvětový konflikt. Když Sovětský svaz nechal vybuchnout svou první atomovou bombu o dva roky později, souboj ve zbrojení mezi USA a SSSR započal. Vynález termonukleárních zařízení pak jen urychlil závod, který vyvrcholil roku 1962 Kubánskou krizí, kdy se svět dostal nejblíže k jadernému konfliktu mezi oběma mocnostmi. Od té doby se však situace už spíše zklidňovala. Riziko se pak rapidně snížilo v devadesátých letech 20. století po kolapsu Sovětského svazu. Mnozí si začínají myslet, že kritický jaderný konflikt se odehraje mezi KLDR a Jižní Koreou.
Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: malá, ale existující
Odůvodnění: V dnešní době se obavy z jaderné války soustřeďují na rostoucí moc Číny a potenciální reakci ze strany USA. Mluví se i o možném konfliktu mezi Indií a Pákistánem či Severní a Jižní Koreou. Tyto potenciální války by mohly jednoduše vyústit v globální konflikty, během kterých by byly použity i jaderné zbraně.

7. Teroristé disponující zbraněmi hromadného ničení

Už od 11. září 2001 a smrti bezmála 3000 lidí v New Yorku a Washingtonu DC existují obavy, že al-Káida či jiná teroristická skupina dostane do rukou zbraně hromadného ničení. Teroristé by tak mohli třeba vodíkovými bombami zničit velké množství měst západní civilizace, či biologickým útokem vyhladit takřka jakékoliv místo na Zemi. Britská i americká vláda mají připravené přesné postupy, co v případě jaderných či biologických útoků na města dělat. A zastánci konspirační teorie, že za 11. zářím stojí šedé eminence USA, které si potřebovaly odůvodnit plánovanou válku pro získání přístupu k ropě, prý cítí pokračování. Tvrdí, že se může nad některým americkým městem brzy objevit nukleární hřib jen proto, aby vláda odvedla pozornost od jiných kauz.
Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: malá
Odůvodnění: Před několika lety Usáma bin Ládin ohlásil, že jeho organizace disponuje několika nukleárními zařízeními, které má však jen jako zastrašovací prostředek. Existovaly obavy, že se teroristická skupina dostala k nějakým nukleárním zařízením z bývalého Sovětského svazu, to se však zatím nepotvrdilo. Nyní však může být hrozbou nestabilní pákistánský režim, který atomovými zbraněmi disponuje. Nikdo tak nemůže zcela vyloučit možnost, že by al-Káida mohla svrhnout vládu a dostat se k jaderným zbraním.

8. Ropný vrchol

Snižování světových ropných zásob související se stále zvyšující se produkcí (vyjma krátkých období kolapsů) je realitou. Avšak teorie ropného vrcholu mluví o okamžiku, kdy těžba ropy dosáhne maxima a poté bude již jen klesat až do konečného vyčerpání. Co se stane v momentě, kdy začne být poptávka větší než nabídka, je otázkou. A kdy se to stane? Mnozí věří, že jsme již do této fáze dospěli, jiní mluví o tom, že se tak stane do deseti let. A zastánci apokalyptické teorie si tento moment opět spojují s koncem mayského kalendáře v roce 2012. Většina světových ekonomik je na ropě přímo závislá a zemědělství na naprosté většině míst světa by zcela zkolabovalo.
Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: malá
Odůvodnění: Jen ojediněle se najdou odborníci, kteří zpochybňují fakt, že samotný ropný vrchol nastane. Ostatní řeší dvě konkrétní otázky - kdy nastane a zda bude mít svět již dostatečně vyvinuté alternativní zdroje energie. Optimisté tvrdí, že ropný vrchol nenastane před rokem 2020. Jenže přiznání mnoha ropných společností, že již dlouho berou spíše z uskladněných rezerv, zvyšuje obavy, že jsme již ropného vrcholu dosáhli. A závislost lidstva na ropě je v tomto momentě nezpochybnitelná. Není však rozumný důvod, proč by tento moment měl znamenat bezprostřední armagedon.

9. Totální kolaps životního prostředí

Mantrou dnešních dnů jsou klimatické změny a otázka, zda za ně může člověk a případně v jaké míře. V uplynulých dekádách Země čelila hrozbám, jakými jsou celkové znečištění ovzduší či poškozování ozónové vrstvy. Navzdory mnohým hlasům, že je globální oteplování pouze konspirační teorií a ve skutečnosti se klima v posledním desetiletí ochlazuje, je lidský vliv na životní prostředí v jisté míře nepopiratelný. Totální kolaps by mohlo přinést další oteplování, znečištění oceánů a moří v obydlených oblastech či vymření určitých živočišných druhů. Mnohé části světa by se tak mohly stát neobyvatelnými a způsobit masovou migraci lidí po světě, což by způsobilo opět výrazné nepokoje.
Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: malá
Odůvodnění: Někteří vědci trvají na tom, že se v posledním století teploty nikterak nezvýšily, a obviňují světové vlády z manipulace s klimatickými daty. Jenže takových je zatím stále málo. NASA nedávno přiznala, že uplynulá dekáda byla nejteplejší v zaznamenávané historii. V New Yorku se měly průměrné teploty zvýšit od roku 1880, kdy měření začala, o 0,8 stupně Celsia. A na některých místech světa měl být vzestup ještě markantnější.

10. Kolaps kolonií včel

Zima 2008 byla v USA pro včelaře absolutně tragická. Více než třetina komerčních úlů byla ztracena důsledkem tzv. syndromu zhroucení včelstev. Tento jev, při kterém vymřou všechny dělnice, a přežije jen samotná královna, byl pozorován poprvé právě v USA, ale nedávno už byly obdobné případy zaznamenány i v Evropě. Pravý důvod tohoto jevu je zatím neznámý. Spekulace o pesticidech, geneticky modifikovaných plodinách, virech či stále hustších mobilních telefonních sítích a jimi způsobeném záření se zatím nepotvrdily. Lék však zatím neexistuje a hrozba globální pandemie je s rostoucím počtem nakažených zemí stále vyšší a vyšší. Jaké následky by mělo pro lidstvo vymření včel, asi není třeba popisovat.
Pravděpodobnost způsobení konce světa v roce 2012: znepokojivá
Odůvodnění: Nebýt včel, bylo by vymýceno obrovské množství plodin klíčových pro lidských život. Jmenujme například sójové boby, bavlnu, mnoho druhů ořechů, jablka, hroznové víno či slunečnice, které jsou významným zdrojem oleje pro celý svět. Zhruba třetina světové potravy je přímo závislá na práci včel. Pokud by včely vymřely, nebo jen významně poklesly jejich počty, dostaví se hladomory a potažmo násilí a nepokoje po celém světě.

Zdroj: novinky.cz

Top 20 ČR: Fotři na vrcholu a znovuzrození Avatara

29. prosince 2010 v 11:56
Jedna ze dvou novinek se do dvacítky ani neprobojovala, ta druhá jí naopak vévodí - trampoty Gregora Jebala vládnou českým kinům. A zatímco obecně vánoční víkend bral všem z tržeb alespoň padesát procent, Avatar si o třicet procent polepšil.

Little Fockers, Robert De Niro, Harvey Keitel, Ben Stiller, Owen Wilson
Fotři jsou lotři

Vánoce jsou svátky hlavně televizní a taky mnohá kina buď vůbec nehrála, nebo alespoň jela v omezeném provozu, takže se není čemu divit, že na dvacátou příčku tentokrát stačilo pouhých sto sedmdesát diváků. Tržby všech filmů šly obecně rapidně dolů - přes hranici padesátiprocentního poklesu se nepřehouply jen dva filmy: Občanský průkaz propad ubrzdil na minus čtyřiceti osmi procentech a Cameronův Avatar oslavil takové malé vánoční znovuzrození, když mu necelé čtyři stovky diváků nadělily dokonce třicetiprocentní nárůst. Na jedničku se ale dle očekávání vyhoupla třetí komediální štace Bena Stillera jako Gregora Jebala. Jeho kmotření s Robertem De Nirem, které ve hvězdné, na gagy přihrávající squadře nově doplňuje i Jessica Alba, navštívilo o víkendu jednou tolik diváků, co druhého TRONa, a Fotři jsou lotři tak Bontonfilmu vydělali téměř 1,7 milionu korun. Start nic moc, ale vzhledem k termínu a okolnostem se bude chleba lámat až později. Zbytek žebříčku trpí nepříjemnou usedlostí. Až po třináctou příčku jsou totiž všechny filmy seřazeny v na vlas stejném pořadí jako minulý týden. Jen díky návratu rodiny Jebalů vždy o jednu příčku níže.Na dvojce tedy najdeme druhý díl kultovní sci-fi TRON: Legacy 3D a bronz chytly třetí narnijské letopisy s podtitulem Plavba Jitřního poutníka, které jsou již pod hranicí jednoho vydělaného milionu. Zajímavé věci se tak děly až na místě čtrnáctém, kam se vytáhl již v úvodu zmiňovaný Avatar, ale jeho čtyřicetitisícový přírůstek v celkových tuzemských tržbách, které momentálně činí 210 milionů, moc velký průvan už neudělá. Do první dvacítky se vrátil také Magnuskův film Bastardi, naopak do pole zapomenutých poslal vánoční víkend nejen Román pro ženy, ale možná trochu překvapivě i animáky Legenda o sovích strážcích a Shrek: Zvonec a konec. Špatnou zprávou je, že nějakých výraznějších změn se nedočkáme ani příští týden, protože ve čtvrtek do kin vstupuje jedna jediná novinka, kterou je navíc íránsko-italsko-francouzský snímek Abbase Kiarostamiho Věrná kopie. Podle reakcí z letošního karlovarské festivalu, kde byl promítán, by nemuselo jít o vyloženě špatný film, ale jeho komerční potenciál se přeci jen pohybuje někde okolo bodu mrazu. TOP 20 ČR: VÍKEND OD 23.12.2010
 1. Fotři jsou lotři 1,7 mil. (novinka)
 2. TRON: Legacy 3D 1,2 mil.
 3. Letopisy Narnie: Plavba Jitřního poutníka 952 tis.
 4. Harry Potter a Relikvie smrti - část 1 819 tis.
 5. Paranormal Activity 2 486 tis.
 6. Občanský průkaz 361 tis.
 7. TACHO 281 tis.
 8. Megamysl 233 tis.
 9. Na doraz 113 tis.
 10. Rodinka 66 tis.
 11. Já, padouch 57 tis.
 12. Dívka, která kopla do vosího hnízda 50 tis. (novinka)
 13. Američan 43 tis.
 14. Avatar 39 tis.
 15. Záměna 35 tis.
 16. Sammyho dobrodružství 32 tis.
 17. Bastardi 31 tis.
 18. The Social Network 23 tis.
 19. Poznáš muže svých snů 21 tis.
 20. Jíst, meditovat, milovat 19 tis.
Zdroj: filmserver.cz

ČSFD zveřejnila nejlepší filmy desetiletí

29. prosince 2010 v 11:27
K tradičnímu bilancování na konci roku a v tomto případě i dekády se včera přidala i Česko-Slovenská filmová databáze (ČSFD), když zveřejnila třicítku nejlepších celovečerních filmů posledního desetiletí dle hodnocení jejích uživatelů.
Seznam nejlepších filmů uplynulé dekády byl vygenerován na základě systému vyhodnocování žebříčků databáze. Do první desítky se dostaly hned tři filmy Christophera Nolana (Počátek, Temný rytíř, Dokonalý trik) a první a třetí díl Jacksonovy ságy Pán prstenů. Absolutním vítězem je ale snímek Gran Torino Clinta Eastwooda. Jediným českým zástupcem v celé třicítce filmů je loutkové Fimfárum Jana Wericha na devětadvacátém místě. Mezi ty nejlepší filmové počiny posledních let se dle hodnocení uživatelů ČSFD dostal i jeden snímek dokumentární - The Cove.

TOP 30 uplynulého desetiletí podle ČSFD:
1. Gran Torino (2008)
2. Město bohů (2002)
3. Počátek (2010)
4. Pán prstenů: Společenstvo prstenu (2001)
5. Temný rytíř (2008)
6. Pán prstenů: Návrat krále (2003)
7. Čistá duše (2001)
8. Bourneovo ultimátum (2007)
9. Pianista (2002)
10. Dokonalý trik (2006) 11. Hotel Rwanda (2004)
12. Million Dollar Baby (2004)
13. Americký gangster (2007)
14. Osudový dotek (2004)
15. Cesta do fantazie (2001)
16. Shrek (2001)
17. Star Wars: Epizoda III - Pomsta Sithů (2005)
18. Láska nebeská (2003)
19. Jak vycvičit draka (2010)
20. Nae meori sogui jiugae (2004)

Zdroj: filmserver.cz

Pohled nejsmutnějšího štěněte dojme i úplné necity

28. prosince 2010 v 17:16
Zatímco ostatní psi mohou dovádět ve sněhu, šestiměsíční štěně Princess jen smutně kouká z okna. Jeho kůže je tak jemná, že nemůže jít ven, ať je jakékoli počasí. Drobná fenka chrta trpí onemocněním, které způsobilo ztrátu srsti. V zimě jí vadí chlad a bundičku na ohřátí mít také nemůže, podráždila by si kůži. Slunce jí pak nesvědčí v ostatních ročních obdobích. O Princess se kvůli jejímu vzhledu píše jako o nejsmutnějším psovi Velké Británie.

Šestiměsíční fenka se podrobuje léčebným koupelím.
Šestiměsíční fenka se podrobuje léčebným koupelím.

O fenku se nyní starají pečovatelé ze záchranného zvířecího centra Bleakholt Animal Sanctuary a všichni si ji hned oblíbili, zřejmě i kvůli jejímu zkroušenému pohledu. Péče a léčba pejska, který trpí demodikózou neboli červenou prašivinou by mohla přijít až na desítky tisíc korun.
"Je to nejsmutněji vypadající pes, kterého jsme kdy viděli. Všichni naši zaměstnanci ji milují, ale je to teprve nedávno, co se začala učit, jak si takovou pozornost užívat. Ona dokonce ani neví, jak si má hrát. Snažili jsme se ji rozveselit nějakými hračkami, ale byla z nich vyděšená. Zatím jsme ještě daleko od chvíle, kdy bude šťastná a důvěřivě vrtět ocasem," řekl manažer záchranného centra Neil Martin.

Ošetřovatelé doufají, že i pro tuto fenku najdou hodné majitele.
Ošetřovatelé doufají, že i pro tuto fenku najdou hodné majitele.


Princess si oblíbilo celé záchranné centrum, na snímku s ošetřovatelkou Sallie Conroyovou.
Princess si oblíbilo celé záchranné centrum, na snímku s ošetřovatelkou Sallie Conroyovou.
Půlroční štěně bylo nalezeno ve městě Colne v hrabství Lancashire poté, co jej jeho majitel opustil. Pečovatelé z centra nyní provádějí ošetřování pleti dostupnějšími mastmi a koupelemi, ale je možné, že Princess bude potřebovat léky používané i na atopický ekzém, které jsou
velmi nákladné.


Štěně trpí demodikózou, která způsobila ztrátu srsti.
Štěně trpí demodikózou, která způsobila ztrátu srsti.


Fenka je zatím stále ještě spíš vystrašená, ale postupně začíná lidem důvěřovat.
Fenka je zatím stále ještě spíš vystrašená, ale postupně začíná lidem důvěřovat.
"Poslední pes, kterého jsme takto léčili, je nyní zdravý, šťastný a bydlí u milující rodiny. To je také hlavním cílem pro všechna naše zvířata," dodal Martin.


Jemná a vrásčitá kůže dělá Princessin pohled ještě smutnější.
Jemná a vrásčitá kůže dělá Princessin pohled ještě smutnější.

Češi nejvíce poslouchají Lady GaGa, Madonnu a Pink

25. prosince 2010 v 18:49 | IvLe
Lady Gaga
Lady GaGa je nejprodávanější interpretkou


Nejprodávanějším interpretem v téměř uplynulém roce byla Lady GaGa. Z domácích se na výsluní stále drží Michal David.
V Česku se během uplynulého roku nejvíce prodávaly hudební nosiče interpretů Lady GaGa, Madonny, Pink a z českých muzikantů se největšímu zájmů fanoušků těšili Michal David, Martin Chodúr nebo duo Hapka a Horáček. Agenturu Mediafax o tom informovali zástupci hudebních vydavatelství.

Nejprodávanějším koncertním záznamem na DVD je titul Madonna - The Sticky & Sweet Tour, které je již dvakrát platinové. Zájem fanoušků také vzbudila kontroverzní zpěvačka Lady GaGa s albem The Fame/Fame Monster, kterého se prodalo 15 tisíc kopií.

Milovníci hudby si také oblíbili album zpěvačky Pink Best of, kterého se dosud prodalo 10 tisíc kusů. Comebackové album Phila Collinse Going Back, na kterém zpívá své zamilované soulové hity z 60. let, se svými prodeji blíži k "platinovému" ocenění.

Mezi nejprodávanější zahraniční interprety dále patří kapely Linkin Park, Kings of Leon nebo zpěváci Seal či Bruce Springsteen.

Na české hudební scéně letos s prodejem svých alb dominovali Michal David "50", Martin Chodúr "Let´s Celebrate", Hapka/Horáček - "Benefice černých koní" nebo skupina Chinaski "Není na co čekat".

Velký zájem fanoušků zaznamenal také slovenský zpěvák Richard Müller se svým albem Už, kterého se prodalo 24 tisíc kopií.

Zdroj: tn.nova.cz

Nejstahovanějším filmem roku je Avatar

24. prosince 2010 v 12:51
Avatar Jamese Camerona sice vévodí všem tabulkám výdělečnosti, ale v návaznosti na to se také umístil na první příčce statistiky, ze které u 20th Century Fox tak nadšení nebudou: stal se také nejstahovanějším filmem roku 2010, když si ho podle serveru TorrentFreak tímto nelegálním způsobem opatřilo více než šestnáct a půl milionu lidí. O třetinu tak překonal loňského lídra Star Trek s "pouhými" jedenácti miliony. A to se ještě nedá vyčíslit, kolik kopií bylo pořízeno až ze stažených souborů.
James Cameron přitom často označoval 3D filmy za jedinou možnost, jak může filmový průmysl proti pirátství bojovat. Jak vidno, ani absence třetího rozměru piráty neodradila. Každopádně Avatar celosvětově vydělal téměř tři miliardy dolarů a podle odhadů bude lámat rekordy i v prodeji DVD a BD, tvůrcům tedy ušlé zisky moc vrásek dělat nemusí. To bohužel neplatí u filmu, který se v počtu stažených kopií umístil na druhé příčce. Kick-Ass režiséra Matthew Vaughna celosvětově utržil jen necelých sto milionů, ale stáhlo si ho skoro jedenáct a půl milionu uživatelů. To už je na výsledných tržbách hodně znát. Pouze se tím potvrdil fakt, že filmy mířené na komiksové a počítačové geeky, tedy vzorové internetové stahovače, jsou sice nesmírně populární a každý z cílové skupiny je viděl, do kina ale přitom téměř nikdo nepřišel. Scott Pilgrim by mohl vyprávět. Na třetím místě skončil Nolanův Počátek s téměř deseti miliony, který by se ale nakonec mohl ještě prokousat na druhou příčku, neboť počty stažení začaly rapidně stoupat minulý týden, kdy byl vydán na DVD. Kompletní žebříček deseti nejstahovanějších filmů roku 2010 podle serveru TorrentFreak:
1. Avatar - 16 580 000 stažení
2. Kick-Ass - 11 400 000 stažení
3. Počátek - 9 720 000 stažení
4. Prokletý ostrov - 9 490 000 stažení
5. Iron Man 2 8 810 000 stažení
6. Souboj Titánů - 8 040 000 stažení
7. Zelená zóna 7 730 000 stažení
8. Sherlock Holmes - 7 160 000 stažení
9. Smrt čeká všude - 6 850 000 stažení
10. Salt - 6 700 000 stažení
Fotografie z filmu Avatar

zdroj: The Hollywood Reporter,filmserver.cz

Mikuláš

4. prosince 2010 v 20:46
V Česku se už po mnoho let pořádá tzv. mikulášská nadílka neboli Mikuláš. Ten se každoročně koná v předvečer svátku sv. Mikuláše, tedy 5. prosince. Všechny děti tak netrpělivě celý den čekají, než je Mikuláš přijde navštívit. Mikuláše, který je oděn do biskupského oděvu s dlouhými bílými vousy většinou po světě doprovází anděl a čert. Andělé hodným dětem, které jim zazpívají písničku nebo zarecitují krátkou báseň, rozdávají dárky a čerti naopak trestají děti neposlušné. Všechny rodiny však Mikuláš osobně navštívit nemůže, a proto se nemůžeme divit, že v některých rodinách děti svou mikulášskou nadílku najdou za oknem.
Podle dávné legendy se traduje, že v dávných dobách žil jeden šlechtic, který měl 3 dcery. Aby si vydělal nějaké peníze a navíc zajistil dcerám věno, chtěl své dcery prodat do nevěstince. Mikuláš to všechno viděl a chtěl dívkám pomoci, proto jim přes okno hodil každé měšec zlaťáků, aby do nevěstince nemusely. Jde však pouze o legendu, skutečný Mikuláš byl muž, který žil v Myře a roku 300 se stal biskupem. Během celého svého života se Mikuláš snažil pomáhat druhým a nespravedlivě odsouzeným, byl velice štědrý a hodný a snažil se bránit svou víru. Mikuláš je dnes jedním z nejvíce uctívaných svatých v celém křesťanství.
Svatý Mikuláš je uctíván jako patron dětí, obchodníků, námořníků, vězňů, studentů. Ve Spojených státech se Mikuláš stal předlohou k vytvoření postavy Santa Clause.

 
 

Reklama