Mayský kalendář I - tabulky

15. února 2011 v 12:48 |  Magie & Záhady
Ilustrační foto.
V tzolkinu má každé z denních znamení jedinečné vlastnosti, které se mění podle toho, jaké mají číslo. Klíčovou koncepcí v mayském kalendáři je zrychlení času pomocí vyjádření násobku základních jednotek dvaceti.


Mayský kalendář

nepočítá jako obvyklé lineární kalendáře s astronomickými cykly, ale popisuje změny duchovních energií času. Dlouhý počet 5125 let je rozdělen na třináct cyklů o přibližně 394 letech zvaných baktúny. Každý baktún se dělí na dvacet cyklů zvaných katúny. Ty se skládají z dvaceti túnů, z nichž každý má délku 360 dnů. Vzhledem k tomu, že základní jednotka, tún, činí 360 dnů, čas se během jednoho solárního roku ( solární rok se skládá z 365 dnů ) pohne zpět asi o pět dnů, což odvádí mysl člověka od lineárního času. Tzolkin - 260 dnů - je založen na třinácti číslech a dvaceti denních znacích nebo symbolech. V tzolkinu má každé z denních znamení jedinečné vlastnosti, které se mění podle toho, jaké mají číslo. Klíčovou koncepcí v mayském kalendáři je zrychlení času pomocí vyjádření násobku základních jednotek dvaceti. ( jeden tún x 20 = katún, jeden katún x 20 = baktún…atd ). Klasičtí Mayové vymřeli, ale zdá se, že se snažili přijít na to, jak čas roste a rozpíná se, což se rovná pokusu zachytit podstatu evoluce časovým zrychlením.


Mayský horoskop


1910
49
1923
117
1936
186
1949
254
1962
62
1975
130
1988
199
2001
7
1911
154
1924
223
1937
31
1950
99
1963
167
1976
236
1989
44
2002
112
1912
260
1925
68
1938
136
1951
204
1964
13
1977
81
1990
149
2003
217
1913
105
1926
173
1939
241
1952
50
1965
118
1978
186
1991
254
2004
63
1914
210
1927
18
1940
87
1953
155
1966
223
1979
31
1992
100
2005
168
1915
55
1928
124
1941
192
1954
260
1967
68
1980
137
1993
205
2006
13
1916
161
1929
229
1942
37
1955
105
1968
174
1981
242
1994
50
2007
118
1917
6
1930
74
1943
142
1956
211
1969
19
1982
87
1995
155
2008
224
1918
111
1931
179
1944
248
1957
56
1970
124
1983
192
1996
1
2009
69
1919
216
1932
25
1945
93
1958
161
1971
229
1984
38
1997
106
2010
174
1920
62
1933
130
1946
198
1959
6
1972
75
1985
143
1998
211
2011
19
1921
167
1934
235
1947
43
1960
112
1973
180
1986
248
1999
56

1922
12
1935
80
1948
149
1961
217
1974
25
1987
93
2000
162Tabulka měsíců a dnů - mayská


DEN  I     II    III   IV    V    VI   VII   VIII  IX     X      XI     XII
1      46   77    0    31   61   92   122  153  184  214  245   15

2      47   78    1    32   62   93   123   154  185  215  246  16

3      48   79    2    33   63   94   124   155  186  216  247  17

4      49   80    3    34   64   95   125   156  187  217  248  18

5      50   81    4    35   65   96   126   157  188  218  249  19

6      51   82    5    36   66   97   127   158  189  219  250  20

7      52   83    6    37   67   98   128   159  190  220  251  21

8      53   84    7    38   68   99   129   160  191  221  252  22

9      54   85    8    39   69   100  130  161  192  222  253  23

10    55   86    9    40   70   101  131  162  193  223  254  24

11    56   87   10   41   71   102  132  163  194  224  255  25

12    57   88   11   42   72   103  133  164  195  225  256  26

13    58   89   12   43   73   104  134  165  196  226  257  27

14    59   90   13   44   74   105  135  166  197  227  258  28

15    60   91   14   45   75   106  136  167  198  228  259  29

16    61   92   15   46   76   107  137  168  199  229  260  30

17    62   93   16   47   77   108  138  169  200  230   1     31

18    63   94   17   48   78   109  139  170  201  231   2     32

19    64   95   18   49   79   110  140  171  202  232   3     33

20    65   96   19   50   80   111  141  172  203  233   4     34

21    66   97   20   51   81   112  142  173  204  234   5     35

22    67   98   21   52   82   113  143  174  205  235   6     36

23    68   99   22   53   83   114  144  175  206  236   7     37

24    69  100  23   54   84   115  145  176  207  237   8     38

25    70  101  24   55   85   116  146  177  208  238   9    39

26    71  102  25   56   86   117  147  178  209  239  10   40

27    72  103  26   57   87   118  148  179  210  240   11   41

28    73  104  27   58   88   119  149  180  211  241   12   42

29    74  105  28   59   89   120  150  181  212  242   13   43

30    75          29   60   90   121  151  182  213  243   14   44

31    76          30          91           152  183          244          45

Posvátný kalendář - mayský


Aligátor {1}  {8}  {2}  {9}  {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}   {13}  {7}
                1     21    41    61    81    101   121   141   161   181    201   221    241

Vítr        {2}  {9}  {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}  {8}
                2     22    42     62     82   102    122   142   162   182   202  222  242

Krb        {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}  {8}  {2}  {9}
               3       23     43    63      83    103   123   143   163  183  203  223  243 

Ještěrka {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}  {8}  {2}  {9}  {3}  {10}
                 4      24     44     64     84    104   124  144  164  184  204   224   244

Had      {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}  {8}   {2}  {9}  {3}   {10}  {4}  {11}
              5      25     45     65     85   105   125  145  165   185   205    225  245

Smrt      {6}  {13}  {7}  {1}  {8}  {2}  {9}  {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}
                6      26     46    66    86   106  126  146   166   186   206   226   246

Jelen     {7}  {1}  {8}  {2}  {9}  {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}
               7      27    47    67    87   107   127   147  167    187   207   227   247

Králík     {8}  {2}  {9}  {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}
                8     28     48    68     88    108   128   148  168   188   208   228   248

Voda     {9}  {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}  {8}  {2}
               9     29     49     69     89    109   129   149   169   189   209  229  249

Pes       {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}  {8}  {2}  {9}  {3}
               10     30    50     70     90     110   130   150  170  190  210  230  250

Opice    {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}   {8}   {2}  {9}  {3}  {10}  {4}
               11    31     51      71    91     111   131  151   171  191  211   231   251

Cesta    {12}  {6}  {13}  {7}  {1}  {8}  {2}  {9}  {3}  {10}  {4}   {11}  {5}
               12     32     52     72    92   112   132  152  172   192   212   232   252

Třtina    {13}  {7}  {1}  {8}  {2}  {9}  {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}
                13     33    53    73    93   113  133   153   173  193    213  233    253

Jaguár   {1}  {8}  {2}  {9}  {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}
               14    34    54    74    94    114   134   154   174   194   214   234   254

Orel      {2}  {9}  {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}  {8}
              15    35    55     75     95   115    135   155   175   195   215  235  255

Sova     {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}  {8}  {2}  {9}
              16     36     56     76     96   116    136   156   176  196   216  236  256

Země    {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}  {8}  {2}  {9}   {3}  {10}
              17     37     57     77     97    117   137   157 177   197  217  237   257

Pazourek {5}  {12}  {6}  {13}  {7}  {1}   {8}  {2}  {9}  {3}  {10}  {4}  {11}
                 18     38     58     78     98    118  138  158  178  198   218   238   258

Bouře s lijákem {6}  {13}  {7}  {1}  {8}  {2}   {9}   {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}
                            19    39     59    79    99    119   139  159   179   199   219    239   259

Světlo    {7}  {1}  {8}  {2}  {9}  {3}  {10}  {4}  {11}  {5}  {12}  {6}  {13}
               20    40    60    80   100  120   140    160  180    200  220   240   260

Pokyny

V uvedené Tabulce letopočtů najděte rok svého narození

Číslo pod rokem vašeho narození si zapište. ( Pozor! Jestliže jste se narodili v měsících lednu nebo únoru, použijte rok z Tabulky letopočtů, který se nachází před vaším rokem narození. Například, jestliže jste se narodili v lednu 1949, počítejte prosím, jako byste se narodili v roce 1948 ).

Najděte svůj měsíc a den narození v Tabulce měsíců a dnů

Zapište si číslo, které odpovídá vašemu dni narození. 3. Obě získaná čísla sečtěte. Pokud jste se narodili před východem slunce, měli byste odečíst první číslo ( získané z Tabulky letopočtů ) od druhého ( získané v Tabulce měsíců a dnů ). Jestliže je tato suma menší nebo se rovná 260, přejděte k bodu 4. Pokud je suma větší než 260, pak od ní odečtěte 260 a přejděte k bodu 4.

V Posvátném kalendáři, v dolní části řady najděte číslo, ke kterému jste dospěli v předchozím bodu

Číslo v závorkách je váš kosmický tón. Vlevo nahoře nad příslušnou řadou s vaším číslem najdete své mayské denní znamení.


*panna.cz*
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Ninah Calist Notheras Ninah Calist Notheras | Web | 15. února 2011 v 12:53 | Reagovat

:) mayský kalendár... o tom som už dlho nečítala nič zaujímavé... ale dobrý článok :) nespriatelíš? :)

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.